JvL

De foto's op funda.

Terug na vakantie. Er is gestuct, de leidingen voor de vloerverwarming zijn gefreesd en gelegd en er is nieuw schakelmateriaal gemonteerd.